» „Z Ymiho masa je uhnětena země ...”
Orlög

Božstvo

Božstvo

V přípravě...
V této sekci najdeš nějaké ty informace o severských bozích a postavách s nimi spojenými.
Víra v tyto bohy se jednoslovně nazývá Ásatrú (vyjímečně jen Vanatrú).

Poznámka: Obrázky u bohů jsou pouze ilustrativní a jsou zde jen pro ty s menší představivostí. Doporučujeme, aby si každý z vás utvořil představu vlastní. Většina obrázků obsahuje dost nepřesností: Kde má Freya křídla? Proč Thór nemá své rukavice a přitom drží Mjöllnir? K čemu bude Týrovi štít, když má jen jednu ruku? A tak dál a tak podobně...

Poznámka 2: Dost velká část textu je vlastně citace Vysokého - odpovědi na otázky Gangleriho v Gylfaginningu. Překládal Contyk...

Aegi

Aegi

Otec, matka: ???, ???


Baldr

Otec, matka: Ódin, Frigg
Druhým Ódinovým synem je Baldr a bude dobře, když si o něm něco povíme. Je nejlepší a všichni bohové (nejen bohové) ho chválí. Je velice krásný a tak světlý, až z něj přímo světlo vyzařuje. Také je zde květina tak bílá, že je nazvána po Baldrových řasách. Je to ta nejbělejší z rostlin a podle ní můžeš posoudit krásu Baldrových vlasů i těla. Je nejchytřejší z Ásů, moudře a krásně hovoří a je také velice mírumilovný. Právě kvůli této jeho vlastnosti většinou žádné z jeho rozhodnutí nemůže být splněno. Žije na místě zvaném Breidablik; to je v nebi. Žádná špatnost tam není dovolena, jak jest řečeno:

Breidablik se říká tomu místu
kde se Baldr rozhodl zabydlet.
Na tom místě, co vím,
se stalo nejméně špatných událostí.

Bragi

Otec, matka: Ódin, ???
Je tu jeden Ás jménem Bragi. Je proslulý především svou moudrostí a výmluvností. Obzvláště je vzdělaný v poezii a proto se poezii říká brag [nikoli brak! :-) pozn. Contyk]. Díky jeho jménu se také říká být brag (vůdce) lidu o tom, kdo vládne jazykem nad ostatními - nesejde na tom, zda je to muž nebo žena. Jeho manželkou je Idunn, která každý den dává bohům jablka ze své pokladnice, díky kterým si udržují věčné zdraví a nesmrtelnost.


Eir

Otec, matka: ???, ???


Fenri

Otec, matka: Loki, Angrboda
Viz Loki.
Ásové odvedli vlka domů a pouze Týr měl dost kuráže na to, aby se k vlkovi přiblížil a dokonce mu dal jídlo. Když pak Ásové viděli, jak vlk každým dnem roste a jak všechno směřuje k tomu, co bylo řečeno ve Věštbě, rozhodli se pro jeden plán: vytvořili velice silný řetěz, který pojmenovali Leyding. Zašli s ním za vlkem s tím, aby si na něm ozkoušel svou sílu. Vlk věděl, že tento řetěz je pro něj velice slabý, a tak souhlasil - na první pokus poté Leyding roztrhl. Ásové tedy vytvořili další řetěz - dvakrát tak silný - a pojmenovali jej Dromi. Zkusili to u vlka tedy znovu. Pověděli mu, že byl dokázal opravdu rekordní kousek, pokud by se mu povedlo přetrhnout tento dokonalý řetěz. Vlk si pomyslel, že i když je tento řetěz opravdu velice silný, i jeho síla vzrostla od té doby, co zničil Leyding - souhlasil tedy. Když byl opět spoután, jen sebou zatřásl, ťukl řetězem o zem, vykopl nohami a Dromi se přetrhl tak, až jeho kousíčky odletěli daleko od toho místa. Od té doby se říká "unikl z Leydingu" nebo "přetrhl Dromi", když se něco udělá s velikým úsilím. Teď už se Ásové opravdu báli, že se vlka nezbaví. Ódin tedy poslal někoho jménem Skírni, Freyjina služebníka, dolů do světa tmavým elfů za trpaslíky s žádostí o speciální řetěz - Gleipni. Gleipni byl nakonec zhotoven ze šesti neexistujících ingrediencí: kočičího dupotu, ženských vousů, kořenů skal, medvědích šlach, rybího dechu a ptačích slin. Řetěz byl hebký a měkký jako hedvábná stužka, ale mnohem silnější než Dromi a Leyding dohromady. Bohové poděkovali za splnění svých přání a odvezli Gleipni na ostrov tyčící se uprostřed jezera Amsvartnir, který se jmenoval Lyngvi. Vzali s sebou též i vlka. Řekli mu, že pro něj mají další zkoušku síly. Jeden po druhém zkoušeli Gleipni přetrhnout, aby vlkovi předvedli, že přestože je to jen hedvábná stužka, je velice pevný. Vlk jim pověděl:

Zdá se mi, že od této stužky
mi žádné nebezpečí nehrozí,
přetrhnu ji jakoby ani nebyla.
Ovšem pokud je vytvořená s uměním a lstí
můžeme to být velice složité, přestože vypadá slabě.
Touto stužkou mě nikdo svazovat nebude.

Ásové mu říkali, že když dokázal přetrhnout těžké železné řetězy, proč by neměl zvládnout přetrhnout hedvábnou stužku?

...pokud ji ale přeci jen přetrhnout nedovedeš,
budeme vědět, že pro nás nepředstavuješ žádné nebezpečí,
a tak tě osvobodíme.

A vlk řekl:

Pokud mě svážete tak, že se nebudu moci sám osvobodit,
tak budete stát stranou a já budu muset čekat věky,
než bych od vás dostal nějakou pomoc.
Nehodlám být svázán touto stužkou.
Ale ještě než se začnete dotazovat na mou odvahu,
ať dá někdo z vás svou ruku do mé tlamy,
abych viděl, že je toto konáno v dobré víře.

Ásové se začli po sobě dívat. Nastalo dilema. Nikdo nechtěl dát svou ruku vlkovi do tlamy - než přišel Týr. On strčil svou pravou ruku Fenrimu mezi zuby. Vlka svázali. Chvěl se, narážel do země, vykopával - a všichni se smáli, až na Týra, který přišel o svou ruku. Když Ásové viděli, že vlk je opravdu pevně svázán, chopili se šňurky visící z řetězu a přivázali vlka k desce hluboko pod zemí - té se říká Gioll. Pak vzali velký kámen, kterému se říká Thviti, a použili ho jako obrovský kolík, který strčili ještě hlouběji do země. Vlk rozevíral své čelisti a snažil se je při tom všem sežrat - do tlamy mu tedy umístili jistý meč. Rukojetí byl zapření o spodní dásně a špičkou o horní. Vlk nyní strašně vyje a sliny mu létají z tlamy; ty vytvářejí řeku zvanou Naděje. Na tomto ostrově bude vlk čekat na Ragnarök.


Forseti

Otec, matka: Baldr, Nanna
Forseti jest jméno syna Baldra a Nanny. Má síň v nebi nazývanou Glitni. Kdokoli za ním přijde s právním problémem, odejde se svými spory urovnanými. Je to nejlepší soudní síň urovnávající spory jak bohů, tak i lidí. Jak jest řečeno:

Zde je síň nazývaná Glitni,
podepřená zlatými pilíři,
se střechou ze stříbra,
zde Forseti sedí celé dny,
a urovnává spory.

Frey

Otec, matka: Njörd, ???
Njörd z Naotunu měl dvě děti. Syn se jmenoval Frey a dcera Freya. Byli krásní a mocní. Frey je nejskvělejší z Ásů. Je to vládce deště, slunečního svitu a stvořitel Země. Je dobré se k němu modlit pro mír a prosperitu - také bdí nad bohatstvím všech lidí.


Freya

Freya

Otec, matka: Njörd, ???
Freya je ta nejskvělejší z Ásyní. Žije na místě zvaném Folkvangar. Kdykoli jede do bitvy, dostává polovinu všech zabitých - druhou polovinu Ódin, jak jest řečeno zde:

Zde je místo zvané Folkvangar,
a zde Freya rozděluje místa v síni.
Polovinu padlých si každý den vybírá,
a polovinu dostane Ódin.

Sessrumnir, její síň, je velká a krásná. Když Freya cestuje, sedí v kočáře taženém dvěma kočkami. Při modlitbách je nejpřístupnější ze všech bohů. Z jejího jména vzniklo slovo frovur (vznešené paní). Má ráda milostné písně. Je dobré modlit se k ní ohledně milostných věcí.


Frigg

Otec, matka: ???, ???


Fulla

Otec, matka: ???, ???


Gefjun

Otec, matka: ???, ???


Gná

Otec, matka: ???, ???


Heimdall

Heimdall

Otec, matka: Ódin, (viz níže)
Je tu jeden jménem Heimdall. Říká se mu Bílý Ás. Je velký a svatý. Devíti pannám se narodil jako syn, všechny byly sestry. Také se mu říká Hallinskidi nebo Gullintanni: jeho zuby jsou celé z ryzího zlata. Jeho kůň se jmenuje Gulltopp. Žije na místě zvaném Himinbjorg u Bifröstu. Drží hlídku na kraji nebes a brání duhový most (Bifröst) před skalními obry. Potřebuje dokonce méně spánku než ptáci. V noci vidí stejně dobře jako ve dne na vzdálenost 100 mil. Také dovede slyšet růst trávu na zemi, vlnu na ovcích a vše, co je hlasitější než tyto dvě věci. Vlastní roh zvaný Giallhorn, na který když zatroubí, je to slyšet ve všech devíti světech.

Zde je místo zvané Himinbjorg
a říkaljí, že je to Heimdall,
ten vládce těchto svatých končin.
Zde hlídač bohů pije
v příjemné síni vesele
dobrou medovinu.

Sám Heimdall si pro sebe v Heimdalargaldru říká:

Potomek devíti matek jsem já,
devíti sester jsem já syn.

Heimdallovy matky se jmenují Angeyja, Atla, Eistla, Eyrgjafa, Gjolp, Greip, Imth, Jarnsaxa a Ulfrun.


Hel

Otec, matka: Loki, Angrboda
Hel byla Ódinem vhozena do Niflheimu a získala od něj jistou pravomoc ve všech devíti světech. To je právo přidělovat místo a práci každému, kdo k ní bude poslán - to jsou ti, kdož zemřou na nemoc nebo věkem. Má zde krásné vily a zdi jsou zde opravdu vysoké, brány skvělé. Její síň se nazývá Eliudnir, její talíř Hlad, její nůž Hladomor, její sluha Ganglati, služka Ganglot, práh, přes který vstoupíš, Klopýtající a její postel Nemocná. Její záclony nesou název Zářící-žok. Hel je napůl černá a napůl lidským masem pokrytá. Díky tomu je velice snadno rezeznatelná od ostatních bohů. Vypadá poměrně sklesle a divoce zároveň.


Hermód

Otec, matka: Ódin, ???


Höd

Höd

Otec, matka: Ódin, Frigg
Höd je jméno jednoho z Ásů. Je docela slepý, ale velice silný. Bohové by byli rádi, kdyby tento Ás nebyl vůbec jmenován. To, co provedl, bude v myslích všech bohů i lidí přetrvávat na věky.
(pro neznalé: vinou Lokiho zavraždil svého bratra Baldra, pozn. Contyk)


Hnóss

Otec, matka: Ód, Freya


Hlín

Otec, matka: ???, ???


Idunn

Otec, matka: ???, ???


Jarl

Otec, matka: Fadir (ve skutečnosti Ríg), Modir
Na své třetí a zároveň poslední cestě, Ríg došel k nádherné vile; její obyvatelé se jmenovali Fadir a Modir. Nabídli Rígovi to nejlepší co měli, spoustu dobrého jídla a vína. Nocoval opět mezi nimi. O devět měsíců později porodila Modir hezkého a inteligentního syna. Chlapci dali jméno Jarl - "hrabě" - a byl to první z řady válečníků.
Poté co Jarl dospěl, navštívil ho Ríg a naučil ho runy. Kouzelná slova, která dovedou uklidni moře, rozhořet plameny a otupit protivníkův meč. Ríg také naučil Jarla ptačí řeč. Než se vrátil do Ásgardu, řekl Jarlovi pravdu o tom, že je jeho skutečným otcem. Po Rígově odchodu, Jarl opustil síň Fadirovu a postavil si svou vlastní. Do této nové síně poté rekrutoval nové muže. Dohromady, Jarl a jeho muži, dobili 18 síní. Poté získal ruku Erny, dceru náčelníka Hersira. Jarl a Erna měli 11 synů.
Jmenovali se: Bur, Barn, Jóth a Athal, Arfi, Mog, Nith a Svein, Sun a Nithjung, Kund a Kon.


Jormungand

Otec, matka: Loki, Angrboda
Poté, co by Jormungand předveden před Ódina, byl vhozen do hlubokého moře. Tam tento had odpočívá rozprostírajíc se kolem dokola všech kontinentů a zemí. Vyrostl tak, že nyní v oceánu hlava pojídá vlastní ocas.


Karl

Otec, matka: Afi (ve skutečnosti Ríg), Amma
Na své druhé cestě narazil Ríg na dobře udržovaný dům patřící jednomu řemeslníkovi a farmáři. Lidé, kteří zde žili, se jmenovali Afi a Amma. Nabídli mu decentní jídlo a dovolili mu přespat mezi nimi. O devět měsíců později porodila Amma syna, kterému dali jméno Karl - "sedlák".
Karl se oženil se Snör, se kterou měl 12 synů a 10 dcer. Tak vznikla kasta rolníků.
Jejich synové byli: Dreng a Hal, další pak Breid, Bóndi a Smid, Tegn, Bundinskeggi, Búi a Boddi, Brattskegg a Segg.
Jejich dcery byly: Snót, Brúd, Svanni, Svarri, Sprakki, Fljód, Sprund a Víf, Feima, Ristill.


Lofn

Otec, matka: ???, ???


Loki

Loki

Otec, matka: Fárbauti, Laufey
Také je tu jeden, patřící mezi Ásy. Někteří mu říkají klevetník Ásů, tvůrce všech podvodů a hanby bohů i lidí. Jeho jméno je Loki, případně Lopt, syn obra Fárbautiho. Laufey či Nál je jeho matkou. Býleist a Helblindi jsou jeho bratry. Loki je příjemného vzhledu, ale zlého charakteru, také často mění názory. V mazanosti a schopnosti obelhávat ostatní dosáhl daleko vyššího stupně vzdělání než kdokoli jiný. Vždy Ásy dostane do nějakého problému, ale většinou je z něj zase nějakým mazaným způsobem dostane. Sigyn je jméno jeho ženy, Nari či Narfi jejich syna. Loki měl ovšem i jiné potomky. Například v Zemi obrů byla jedna obryně zvaná Angrboda. S tou měl děti tři - Fenri, Jormungand a Hel. Když bohové zjistili, že tito tři sourozenci pro ně jednou, jak tvrdí Vědmina věštba, budou znamenat zkázu, začali je nenávidět. Poté Ódin poslal bohy, aby mu tyto "děti" přivedli... Více viz jednotlivě Fenri, Jormungand a Hel.


Mími

Mími

Otec, matka: ???, ???


Njörd

Njörd

Otec, matka: ???, ???
Další z Ásů (původně z Vanů) se jmenuje Njörd. Žije v nebi na místě nazývaném Noatun. Vládne větru a ovládá moře a oheň. To je on, ke komu se máš modlit, než vyjdeš na cestu nebo na ryby. Je tak majetný, že může zajistit bohatství ve formě půdy nebo majetku všem, kdo jej o to požádají. Není z rodu Ásů, nýbrž z rodu Vanů. Vanové jej dali Ásům výměnou za Hænira a tím uzavřeli věčné příměří.
Njörd má ženu Skadi, dceru obra Thiassiho. Skadi by chtěla žít na místě, kde žil její otec - to je někde v horách, na místě zvaném Thrymheim - ale Njörd chce žít poblíž moře. Dohodli se, že vždy budou devět nocí v Thrymheimu a poté opět nocí v Noatunu. Když se ale vrátili z Thrymheimu, Njörd řekl:

Nenávidím hory - nebyl jsem tam dlouho,
jen devět nocí:
vlci vyli příšerně,
nesrovnatelné s labutí písní.

Na to mu Skadi odpověděla:

Nemůžu spát na mořském loži
kvůli křiku ptáků;
ten racek přicházející od moře
mne každé ráno budí.

Tak Skadi odešla a zůstala žít v horách v Thrymheimu. Vždy cestuje na lyžích a nosí u sebe luk. Říká se jí bohyně-lyží nebo paní-lyží. Jak bylo řečeno:

Říká se mu Thrymheim,
místu kde žil Thiassi,
ten nejmocnější z obrů,
ale nyní, Skadi, jasná nevěsta bohů
obývá otcův příbytek.

Njörd z Naotunu měl dvě děti. Syn se jmenoval Frey a dcera Freya.


Ódin

Ódin

Otec, matka: Bór, Bestla
Ódin je nejvyšší a nejstarší z Ásů. Vládne všem věcem a ostatním bohům, kteří jsou mu podrobeni jako děti svému otci. Frigg je jeho ženou. Ta zná osudy všech mužů i žen, avšak nikomu je neříká, jak je vidět na této řeči Ódina k Lokimu:

Šílený jsi Loki,
i mimo tvé žerty;
proč nejsi zticha, Loki?
Všechen osud, ve který věřím
Frigg dávno zná - přestože jej nepředpovídá.

Ódin je nazýván Otcem-všech, protože je otcem všech bohů. Také je nazýván Val-otec (otec padlých), protože všichni, kdo v bitvě padnou, jsou rovnou jeho adoptivní synové. Přidělí jim místa ve Valhalle a ve Vingólfu a jsou známi jako Einheriar. Je také nazýván Henga-god (bůh oběšenců) a Hepta-god (bůh vězňů) a Farma-god (bůh lodních nákladů). On sám se nazývá ještě spoustou jiných jmen. Například na návštěvě u krále Geirroda:

Říkám si Grím a Ganglari,
Heriam, Hialmberi,
Thekk, Third (Třetí), Thunn, Unn,
Helblindi, High (Vysoký),
Sann, Svipal, Sanngetal,
Herteit, Hnikar, Bileyg, Baleyg,
Bolverk, Fjolnyr, Grímni, Glapsvinn,
Fjollsvin, Sidhott, Sidskegg, Sigfather,
Hnikud, Otec-všech, Atríd, Farmatýr,
Oski, Omi, Stejně-tak-vysoký,
Blindi, Gondlir, Harbard, Svidur,
Svidrir, Ialk, Kialar, Vidur, Thror,
Ygg, Thund, Vakr, Skilfing, Vafud,
Hropta-Týr, Verafud, Veratýr.

V Gylfaginningu se Gangleri podivuje nad takovým množstvím jmen pro jednu osobu. Ódinovi každý národ přisoudil jiné jméno podle jazyka, kterým hovořil. Některá jména byla také použita v Eddických básních při Ódinových dobrodružštvích - Ódin nikdy nepoužívá před cizími své pravé jméno. "Nemůžeš se prohlašovat za moudrého, když neznáš všechny tyto příběhy.".


Rán

Rán

Otec, matka: ???, ???


Ríg

Jiné jméno pro Heimdalla - viz Heimdall


Sága

Otec, matka: ???, ???


Sif

Otec, matka: ???, ???


Sjófn

Otec, matka: ???, ???


Snotra

Otec, matka: ???, ???


Syn

Otec, matka: ???, ???


Thór

Thór

Otec, matka: Ódin, ???
Thór je ze všech bohů nejvýznačnější; je znám jako Ása-Thór (Thór z Ásů) nebo také Oku-Thór (jezdící Thór). Je nejsilnější ze všech bohů i lidí. Jeho domovem je místo zvané Thrudvagnar a jeho síň je zvaná Bilskirnir; je zde na 540 pokojů a je to největší budova, která kdy byla postavena, aneb jak jest řečeno v Grímnismálu:

Pět set pokojů a ještě čtyřicet k tomu
myslím že celkem v Bilskirniru je.
Ze všech domů,
jejichž střechu jsem poznal,
vím, že síň mého syna je ta největší.

Thór má dva kozly. Jejich jména jsou Tanngnióst a Tanngrisnir. Ti tahnou kočár, ve kterém Thór jezdí za bouřky po obloze. Kvůli tomu je nazýván Oku-Thór. Také má ještě tři speciální artefakty. Prvním z nich je kladivo Mjöllnir, dobře známé ledovým a skalním obrům: rozbilo již mnoho lebek jejich otců a příbuzných. Další z artefaktů je opasek síly. Když si jej Thór nasadí, jeho síla se ještě zdvojnásobí. Třetím artefaktem je pár železných rukavic, bez kterých nemůže Mjöllnir vůbec vzít do rukou.
Údajně není nikdo, kdo zná všechna jeho dobrodružství.


Thrall

Otec, matka: Ai (ve skutečnosti Ríg), Edda
Na své první cestě přišel Ríg k jedné farmě. Vešel dovnitř a viděl, že v kuchyni sedí Ai a jeho žena Edda. Byli to přátelští lidé a nabídli Rígovi jídlo a střechu nad hlavou, ačkoli oboje bylo velice chudé. Tři dny nocoval Ríg mezi farmářem a jeho ženou, která za devět měsíců porodila syna. Pojmenovali ho Thrall - "nevolník"
Thrall vyrostl a byl velice silný, ale také velice ošklivý muž, který byl schopný dělat i tu nejtěžší práci. Za ženu si vzal Thir ("dřička"), se kterou měl 12 synů a 9 dcer. Tak vznikla kasta nevolníků.
Jejich synové jsou: Hreim a Mjósni, Lút a Vefsi, Leggjaldi, Fúlni, Drumb, Digraldi, Drött a Hösvi, Klur a Kleggi.
Jejich dcery jsou: Drumba a Kumba, Ökkvinkálfa a Arinnefja, Ysja a Ambótt, Eikintjasna, Tötrughypja a Trönubeina.


Týr

Týr

Otec, matka: ???, ???
Mezi Ásy je zde také Týr. Je nejodvážnější a nejstatečnější z bohů i lidí a má obrovskou moc nad vítězstvím v bitvách. Mužům akce doporučuji modlit se k němu. O muži, který nikdy neváhá a vždy ostatní překvapí, se říká, že je tý-odvážný. Byl tak moudrý, že o těch nejmoudřejších lidech se říká, že jsou tý-moudří. Jeden z důkazů jeho odvahy je například to, že když Ásové lhali vlkovi Fenrimu ohledně spoutání Gleipnim, vložil svou pravou ruku do vlkovy tlamy, aby jim uvěřil, že jej poté hned zase pustí. Jakmile Ásové odmítli rozvázat ho, ukousl Týrovi ruku na místě, kterému se říká vlčí kloub (zápěstí). O jeho kvalitách není sporu.


Ull

Otec, matka: Sif, oficiálně Thór - pravděpodobně ovšem Ódin
Ull je jméno jednoho syna Sif, nevlastního syna Thórova. Dokonale střílí z luku a zvládá jízdu na lyžích - nikdo se mu v těchto aktivitách nemůže rovnat. Ull je také velice krásný a vždy slaví v boji úspěch. Je dobré modlit se k němu ohledně věcí, které se týkají čestného osobního souboje.


Váli

Otec, matka: Ódin, Rind
Áli nebo Váli je jméno dalšího z Ásů, syna Ódina a Rind. V bitvách je velice odvážný. Je též vynikající lučištník.


Var

Otec, matka: ???, ???


Otec, matka: Bór, Bestla


Vidar

Otec, matka: Ódin, ???
Vidar jest jméno jednoho tichého Ása. Má silnou botu. Silou se téměř vyrovná Thórovi a Ásům je velmi užitečný v případě všech možných nebezpečí.


Vili

Otec, matka: Bór, Bestla


Vör

Otec, matka: ???, ???


Copyright © 2002, Contyk & Nibowaka. Práva vyhrazena. Data obsažená na této website je povoleno kopírovat pouze za účelem vlastního studia.