» „... vědět jak barvit, ověřit ...”
Orlög

Runy

Runy

(...)

"Na světě neexistuje kniha, v níž najdete vše, co chcete o runách znát. Jejich znalost je výrazně osobní záležitost, neboť se musíte samostatně rozhodovat, a navíc potřebujete čas a intuici, bez nichž runy zcela nedoceníte.

Runy skrývají pozoruhodný vnitřní potenciál, o němž nepochybuje nikdo, kdo se s nimi ocitl v úzkém kontaktu. Jejich moc se stane vaší mocí, pokud ovšem prokážete dostatek úsilí a osobní flexibility.

Oddat se runám a víře, která za nimi stojí, znamená objevit zcela nový život. Všechny vlastnosti prastarého písma nebyly dosud poznány, takže ti z vás, kteří se jimi míní vážněji zabývat, mohou pokračovat v odhalování jejich tajemství.

(...)

--- Bernard King

Stručné menu::


Runatál

Norská báseň Runatál je rozdělena na dvě různé části, obě dvě nám mají co říci při poznávání tajemství run. První část je jakýmsi úvodem, týká se Ódinovy oběti na stromu světa Yggdrasilu, odkud po devíti dnech a devíti nocích přinesl runy.

On visel na větry
zmítaném stromě,
v neznámu co koření;
jsa proklán kopím
po devět nocí
moudrý Ódin sám sobě obětí.
Nejedl chléb a nepil nic,
jen hleděl v hlubin tmy,
pak zaplakal a runy vzal.
Konečně vrátil se.
Bolthornův syn, který jest otcem Bestliným,
devět mi písní pěl, medovinu mi naléval,
čarovný Ódraedir.
Pak rostl v tajných věděních v moudrosti veliké
ožili skutky ve skutcích a slova slovům dala žít.
Runám se uč,
uč se je číst, ty mocné silné znaky ság,
znaky, jež Bolthorn krví psal
a Ódin do skal vyrýval.
Pro Ásy Ódin,
pro elfy Dáin,
Dvalin pro trpaslíků svět,
Asvid pro obry ukrutné,
a teď je ryju já.
Než stvořen člověk, Thund je ryl,
Co rychle vzchází, uvadá.
Umět je rýt, umět je číst,
vědět jak barvit, ověřit,
kterak se ptát a oběť dát,
odeslat je, i moc jim vzít.
Spíše se ptej než přechvaluj,
dar každý hledá dar,
raději odpusť než zatrať;
dříve než člověk napsal Thund.

Futhark a futhork

V přípravě...


Pokyny pro práci s runami

V přípravě...


Kouzla z runatálu

Osmnáct kouzel zmíněných v Runatálu je největší známou sbírkou magických praktik. Je jich tolik, že se pro počátek doporučuje pracovat s jejich seznamem. Probereme si je po jednom, objevíme jejich účel a možné použití.

To kouzlo nezná žádný král
ni jiný smrtelník,
je k prospěchu a pomáhá,
když nemoc přijde rmoutivá.

Kouzlo povznáší ducha, vrací nám náladu při nemoci a depresi.

Druhé kouzlo které znám,
je pro každého, kdo chce být
pomocen synům smrtelných
nemoci vyléčit.

Je to kouzlo dodávající léčitelské schopnosti. Jeho použití nám dá dar léčit své bližní.

Jest runa třetí, při boji
když nejhůře ti je,
otupí meče nepřátel
a zranění ti zahojí.

Válečné kouzlo, chránící jeho nositele před úhonou v případě konfliktu. Nejspíš bylo nošeno v podobě amuletu, jehož přítomnost byla zvenčí viditelná, což muselo nositeli poskytovat psychologickou výhodu.

Čtvrtá runa, když zajatý
jsi spoután v mocných řetězech,
vyřkneš ji, pouta rozlomíš
věznitelům na vztek.

Kouzlo, jež má pomoci uprchnout z pout v zajetí, nevyžaduje tesání run. Runy jsou vyjádřeny jinou cestou, zvukem, tóny či formou intenzivního vnitřního soustředění.

Je pátá runa, když někdo šíp
vyšle v přátelů tvých směr,
ty dráhu jeho odkloníš,
včas stačí střelu uvidět.

Obranné kouzlo, má změnit směr letící střely a poslat ji neškodně k zemi.

Šestá je runa prokletí,
vyrýt ji smíš na kořenech,
a toho, kdo ti zhoubu přál,
zánik a zkáza nemine.

Chrání nositele před nepřátelskou magií.

Znám sedmou runu:jestliže síň
zachvátí plameny; mé přátele,
i když oheň pálí a žhne,
mé kouzlo je zkrotí.

Zákon ke zvládnutí ohně. Upálit někoho zaživa v jeho vlastním domě byla nesportovní, leč hojná metoda vyřizování účtů.

Osmou znej runu, neb jednou
až pocítí muž k muži zlost,
horké jim hlavy ochladíš
a rozhádané usmíříš.

Kouzlo k uklidnění horkých hlav, dnes by se uplatnilo při tišení hospodských rvaček. V nordických dobách, připomínající tak trochu divoký západ na vrcholu slávy, bylo jistě dost užitečné.

Až s lodí budeš za bouře
na moři hledat ztracen sám,
devátou runou uspíš smršť
a unikneš z vln, jež nesou zmar.

Držící lodě na hladině a vedoucí je do bezpečných přístavů. Je příkladem ovládání počasí pomocí magie ve specifickém prostředí severského moře a bylo nepostradatelné pro každého, kdo se chtěl z dobrodružných a namáhavých výprav vrátit domů.

Když temných běsů průvody
tryskem se ženou v oblacích,
ztratí své tělo i duši,
má píseň pryč je odžene.

Germánské mýty a magie stojí u kořene středověké víry v čarodějnictví, takže se nedivme souvislosti mezi zněním kouzla a čarodějnicí létající na koštěti. Kouzlo upomíná i na převtělování, neboť duchové ztrácejí kůži - ovlivňujeme jejich duše i fyzická těla.

Když vésti musím do válek
pro slávu bohů druhy své,
kouzlo, jež vyřknu před bitvou,
činí z nich muže statečné.

Další zaříkávání pro ochranu v boji. To, že je nahlas odříkáváno, neznamená, že nebylo nejprve napsané. V našem případě na zadní straně štítu, tak jako erb je součástí jeho přední strany.

Viselce našels na stromě,
na větvi visí vysoké,
kouzlo mých modrých rytých run
nutí jej se mnou rozmlouvat.

Tak trochu nekromancie. Oběšení bylo nejčastější metodou obětování Ódinovi, stejně jako způsobem popravy. Tyto runy, ať už napsané nebo vytesané, vracely obětovanému člověku život.

Na hlavu syna, jemuž jest
otcem statečný bojovník,
vody proud liji ochranný,
v bojů vřavě ho ubrání.

Součástí tohoto kouzla bylo polévání vodou. Nemá však nic společného s křesťanským křtem. Jedná se pouze o kouzlo chránící v boji.

Čtrnácté kouzlo pomůže
vám mýty bohů znát,
Ásy od elfů rozlišit
nedokáže hlupák.

Zde máme příklad složitosti severské teologie. Dvě rodiny bohů byly Ásové a Vanové, klan Vanů tvořili především elfové. Jen vzdělaný člověk (a znalci run byli vzdělaní vždycky) rozpoznal, kam který bůh patří.

Patnácté zpíval Thjodraeri
u dveří Dellinga,
moc bohům, elfům vítězství,
moudrost pro Ódina.

Na kouzlu je nezvyklé, že jeho původ Ódin připisuje jinému autorovi. Thjodraeri je trpaslík a je pozoruhodné, že se jím odevzdává veškerá moc Ásům, Vanům, a především Ódinovi, s žádným prospěchem pro trpaslíky a jiné bytosti.

Po pažích běloskvoucích děv
a srdci panenském
s šestnáctým kouzlem kdo touží,
ten bude vyslyšen.

Kouzlo sice vychází z mužského pohledu, pracuje však oboustranně. S jeho pomocí získáte milovanou osobu.

Ten, kdo zná runu sedmnáctou,
již nikdy, nikdy neztratí
věrnost mladého děvčete
a láska mu provždy pokvete.

Jakmile jste pomocí šestnáctého kouzla získali milého či milou, pomůže vám kouzlo sedmnácté k trvalému partnerskému vztahu.

Nikomu nikdy nesmíš říct
kouzlo osmnácté,
jen ženě, s kterou sdílíš krb,
či vlastní sestře své.

Interpretace osmnáctého kouzla je nejsložitější. Jediné osoby opačného pohlaví, jimž je můžeme říci, jsou naši sourozenci či partneři. To implikuje osobní moc kouzla, jež zůstává osobní, dokud je jeho tajemství zachováno. Jeho cílem je snad osobní sblížení a duševní jednota s milovaným či sourozencem, jenž jsou jen jinou fyzickou podobou nás samotných.


Významy jednotlivých run

Fehu

Fehu

Dobytek

Fehu se vyslovuje jako české F.
Název se překládá jako dobytek, vitální prvek v životě zemědělského společenství a ekonomické měřítko pro lidi zpočátku neseznámené s užitím peněz. Dobytek je majetek získaný bojem či prací, runa tedy značí i materiální zisk.
Fehu bývá spojováno hlavně s Freyou.

Uruz

Uruz

Pratur

Uruz se vyslovuje jako české U.
Runa se jmenuje po praturovi, velkém divokém a těžko zkrotitelném turu, který obýval většinu střední a severní Evropy a byl v historické době vyhuben. Julius Caesar jej popisuje v Zápiscích o válce Galské jako zvíře o málo menší než slon, s postavou a barvou býka. Pratuři byli neobyčejně silná, rychlá a bojovná zvířata. Nejsnadnějším způsobem lovu byly padací pasti, trofejí pro statečného a vynalézavého lovce byl pár masivních rohů. Ty, zdobené stříbrem nebo zlatem, byly používány jako poháry pro slavnostní hostiny.
Pratur byl symbolickým zvířetem Thórovým, souvislost mezi nimi upevňuje jejich fyzická síla. Jiným významem runy mohl být "úspěch", zlovení pratura jistě znamenalo obdiv germánské kmenové společnosti, bylo skvělou zkouškou síly, inteligence a vytrvalosti.

Thurisaz

Thurisaz

Trn

Thurisaz se vyslovuje podobně jako Th v angličtině.
Význam není zcela jasný, obecně jde ale o nepřízeň přírody. Obr, troll a démon mohou nýt vhodnými interpretacemi, nelze ignorovat ani "trn". Jde o trollí runu, jak o ní říká norská báseň Skírnismál. V sekvenci tří znaků za sebou dokáže změnit význam následujícího textu. Dovede vyvolat démony z podsvětí.
Thurisaz je mocným nástrojem při změnách tvarů, přisuzuje se lidožravým obrům a trollům. Nepříjemnosti s nimi spojené dokumentuje glosa z Norské runové poezie "neštěstí potěší jen málo mužů".

Ansuz

Ansuz

Bůh

Ansuz vyslovujeme jako A.
Ansuz vyjadřuje boha jako takového, nejčastěji některého z Ásů, bývá spojována s jejich vůdcem Ódinem. V pozdějších dobách pokládali Ódina za boha větru a za vůdce Divé smečky zatracených a prokletých duší, s níž za bouří uhání povětřím. Ódinovou svátostí byli oběšenci, což souviselo s jeho osobní obětí na stromě Yggdrasil, oběšením se Ódinovi i obětovalo.
Ansuz je oslavována jako zdroj požehnání, přepychu a moudrosti. Bývá spojována s nejvyšším bohem, Ódinem.

Raido

Raido

Cesta, kolo

Raido se vyslovuje přesně jako české R.
Runa má řadu významů, například cestu, dobytčí potah, jízdu na koni, dlouhou cestu koňmo, či se zápřahem. Runa byla pravděpodobně cestovním kouzlem chránícím živé i mrtvé.
Přisuzuje je často Thórovi. Ve staré norštině znamená slovo reid buď vůz na kolech, nebo hrom. Hromy způsoboval Thórův kočár, tažený po obloze dvěma kozly.

Kaunaz

Kaunaz

Pochodeň

Runa se vyslovuje jako české K.
Ani pro tuto runu neznáme jednoznačnou a nespornou interpretaci. Významy zahrnují pochodeň, světlo, var, bolák a vřed. Runa symbolizuje bolesti a nemoci, stejně jako bledou zář pochodní. Možná spojitost se svatým člunem bohyně Nerthus.

Gebo

Gebo

Dar

Výslovnost se podobá českému G, ale o něco měkčím, spíše jako Gh.
Gebo znamená dar, povaha daru však zůstává nejasná. Může jít o oběť bohům, nebo radost seslanou od bohů lidem. Člověk darující bohu implikuje náboženský akt, náboženství samo lze vykládat jako dar lidstvu.
Runa údajně chránila před jedem v poháru, mohla být součástí ochranného nápisu. Podle Anglosaské runové poezie je nazývána jako štědrost. Štědrost zvyšuje vaši důstojnost a slávu v očích bližních a je-li obrácena k chudým, pomáhá těm, kdo pomoc nejvíce potřebují. Uplatňuje se ve vztazích mezi lidmi, mezi člověkem a bohy i mezi bohy navzájem.

Wunjo

Wunjo

Radost

Wunjo se vyslovuje jako W v současné angličtině.
Runa označovala štěstí, pohodlí a slávu. Částečně mohla vyjadřovat i držení konkrétního majetku, především však absenci utrpení. Lingvisticky odpovídá německým slovům wulthuz (sláva) a winjo (pastvina); oba výrazy dokazují, že se ve významu runy nemálíme. Wulthuz snad rovněž naznačuje asociaci s norským bohem Ullem. Vyskytly se i názory, že runa Wunjo vyvolává intoxikaci. Pak by souvisela s gótským výrazem woths (šílený či nezvládnutelný).

Hagalaz

Hagalaz

Krupobití

Hagalaz se vyslovuje jako české H.
Runa vyjadřuje krupobití jako klimatický jev i jako krupobití střel v bitvě. V obou případech jde o destruktivní, řád narušující sílu.
Hořící obruče, v germánských zemích koulené a přeskakované při oslavách Svatojánské noci, jež se stala křesťanským pokračováním svátku hällristningar, byly nazývány "kroupová koula". Jejich smyslem bylo v nejistém severském podnebí chránit právě dozrávající plodiny před skázonosným krupobitím. Můžeme jen spekulovat, zda mohla být moc runy hagalaz neutralizována použitím nějakých "slunečních obručí".

Nauthiz

Nauthiz

Nedostatek

Vyslovujeme jako české N.
Runa vyjadřuje potřebu, překážku, nebo v extrémmním případě i nedostatek a nouzi. Jistí autoři v ní nacházejí runu osudu a vztahují ji k Nornám, sudičkám severských mýtů. Pokud byla vyškrábána nehtem, měla sílu pomáhat, smysl runy tedy osciluje mezi pomocí a potřebou přežít.

Isa

Isa

Led

Isa se vyslovuje jako I v anglickém slově "ice".
Runa znamená led, jenž je spolu s krupobitím nepřátelskou přírodní silou. V dílem anglosaské runové poezie je led studený a hladký jako dlažba z čistého skla, nebezpečná sice, leč krásná na pohled. Norská runová poezie hovoří o širokém mostě a doplňuje verš "slepec se neobejde bez dobrého průvodce". Vysvětlením může být jak tajemná výstraha, tak i jednoznačně míněná praktická rada.

Jera

Jera

Rok

Jera se vyslovuje jako české J.
Interpretace významu runy zahrnují rok, kopí, žně, rok s hojnou úrodou a rok blahobytu. Je samozřejmé, že úrodná, teplá část roku měla pro severské národy vitální význam, a to v doslovném smyslu.

Eihwaz

Eihwaz

Tis

Eihwaz se vyslovuje o něco tvrději než J, má blíže k Y.
Tato runa znamená strom tis, strom našim předkům posvátný a používaný při výrobě luků. Bůh lovu Ull si vysvavěl své sídlo v Ydalir (Tisové údolí), luk byl pokládán za jeho posvátnou zbraň. V anglosaské runové poezii i v norské runové poezii se oslavují kvality tohoto stromu, jenž má hrubou kůru, pevně a tvrdě odolává nepříznivému povětří, chrání před požáry, v zimě je ze všech stromů nejzelenější, přináší štěstí zemi, na níž roste a - v neposlední řadě - příjemně praská v ohni.

Pertho

Pertho

Figurka

Pertho se vyslovuje jako české P.
Význam tohoto znaku je snad největším tajemstvím futharku. Pokusy o vysvětlení sahají od tance, přes strom v plodu až po srdce.
Anglosaská runová poezie nabízí jako význam "šachovou figurku" nebo "hráče šachu", hovoří o hře, jež byla zábavou a oddychem tehdejších šlechticů shromážděných v hodovní síni. Dickins tento význam cituje, ale upozorňuje současně na blízkost zvukové podoby runy se slovanským pizda, dívčí pohlaví. Potom by se mohlo jednat o posvátou runu bohyně Frigg, matky bohů a bohyně ženské plodnosti. Tím bychom zároveň získali doplnění runy Inguz, mužské plodnosti. Další možný význam, tanec, nás v předchozí možnosti ještě utvrzuje, přecejen tanec byl nejstarším známým modlitebním úkonem, snad pro erotické vzrušení, jež je schopen vyvolat.

Algiz

Algiz

Los

Algiz se vyslovuje jako souhláska stojící někde mezi Z a R.
Runa pro ochranu, a to jak ve formě amuletu, tak i chrámového útulku. Etymologicky je příbuzná s gótským alhs, chrámem, a staroanglickým ealgian, chránit. Je zde pravděpodobně vztah s tajemným runovým slovem alu. Podle jiné interpretace je název runy výrazem pro losa (angl. elk), o němž Julius Caesar píše, že spí vstoje opřený o strom, aby snadněji prchl před možným nebezpečím, a proto též symbolizuje ochranu tváří v tvář nepříteli.

Sowulo

Sowulo

Slunce

Sowulo se vyslovuje jako české S.
Tato runa představuje slunce, nebeské těleso, bez něhož by nebylo života, a jeden z nejdůležitějších objektů všech starověkých náboženství. Gaius Julius Caesar píše, že Germáni oslavovali slunce i měsíc, obě nebeská tělesa regulovala jejich každodenní život podobně, jako regulují roční období a příliv.

Teiwaz

Teiwaz

Týr

Teiwaz se vyslovuje jako české T.
Runa zasvěcená Týrovi, bohu války a vítězství, ochránci před nebezpečím. Její použití v amuletech bylo všeobecné již od prvních staletí runového umění. V anglosaské runové poezii není Teiwaz spojována s válkou, nýbrž s hvězdou, pravděpodobně s polárkou, ale je glosována výrazy, jaké s bohem války souvisí: "s vladaři si dobře rozumí a věrně drží stráž proti družině noci". Zní vám to optimisticky? Ano, Teiwaz je optimistickou runou.
Když byl vlk Fenri spoután řetězy, z nichž nedokázal uniknout, vložil mu Týr ruku do tlamy v křivé přísaze. Když vlk zjistil, že byl oklamán a zajat, ukousl mu skoro celou pravou ruku. Celý mýtus ukazuje ušlechtilost Týrova ducha i přes přítomnost křivé přísahy. Frey vyměnil meč za lásku Gerdy, Ódin obětoval oko pro vlastní lásku k moudrosti, a Týr ztratil ruku pro lásku svých přátel.
V Teiwazu někteří vidí tajemnou geir's-odd, oštěpovou runu. Stárnoucí bojovníci si ji údajně vyřezávali do vlastního masa, aby se jim otevřela cesta do Valhally hrdnskou smrtí v boji a nezemřeli postupně v posteli sešlostí věkem nebo nemocí.

Berkana

Berkana

Bříza

Berkana se vyslovuje podobně jako české B.
Bříza byla posvátný strom, spojovaný s jarními rituály plodnosti. Bohyní jara byla Idunn. Její mládí, zdraví a krása symbolizovaly každoroční zmrtvýchvstání v přírodě, jímž začíná teplá plovina roku. Idunn byla rovněž strážkyní jablek, z nichž bohové čerpali své věčné mládí.

Ehwaz

Ehwaz

Kůň

Runa se vyslovuje jako české E.
Ehwaz je runa koní. Koně byli posvátnými zvířaty již od nejstarších dob a Tacitus popisuje čisté bělouše, krmené na společný účet, nepoužívané k žádné práci a jen za účelem věštby zapřahané k dvoukolovým vozíkům. Král nebo státní kněz předvídal budoucnost z jejich frkání a ržání. Tito koně získávali rady přímo od bohů. Ódinův osminohý hřebec Sleipni byl buď sněhově bílá, nebo šedě grošovaný.
Ústřední příběh Ságy o Hrafnkelovi líčí věrnost tohoto ušlechtilého zvířete jeho božstvu.

Mannaz

Mannaz

Člověk

Mannaz se vyslovuje jako M v češtině.
Runa znamená člověka, ať už jako individuum, či jako lidstvo. Nesla s sebou ochrannou a obrannou moc. Poznámky některých znalců citují Tacitovu zmínku o bohu Tuistovi, zrozeném ze země, a jeho synu jménem Mannus, spojení mezi bohy a runou je však velice spekulativní.

Laguz

Laguz

Voda

Laguz se čte jako české L.
Runa reprezentuje vodu, pokládanou snad za zdroj plodnosti. Alternativní vysvětlení tvrdí, že "voda" je pozdější náhradou za původní význam, jímž měl být pórek nebo zelenina díky svému tvaru hojně užívaná ve falických obřadech seveřanů. I tento názor by souhlasil s plodností obsaženou ve významu runy., voda se však zdá být pravděpodobnějším vysvětlením i proto, že runa bývala zasvěcena jednomu z Vanů, Njördovi. Mořské houbě se říkalo "Njördova rukavice", a Njörd byl mocným božstvem spojovaným s moři. Njördovými posvátnými zvířaty byli rackové a tuleni.

Inguz

Inguz

Frey

Inguz se vyslovuje jako "nosové N".
Runa patří bohu Freyovi, jehož jiné jméno bylo Ing. Vyjadřuje plodnost a protože Frey byl zpodobován falickou ikonou, může být rovněž pokládána za runu pro mužský pohlavní orgán a přímý ekvivalent samičí Pertho.
Plodnosti se nejlépe daří v míru, a kult Freye, mírumilovného a plodného boha, vznikl ze staršího kultu bohyně plodnosti Nerthus. Jul, nebo Yule, byl původně název oslav pořádaných na Freyovu počest na počátku léta (July - anglicky červenec). Podávalo se na nich jeho posvátné zvíře, kanec, s hlavou zdobenou vavřínem a rozmarýnem.

Othila

Othila

Dědictví

Othila se vyslovuje jako české O.
Tato runa znamenala dědičnost, či v širším smyslu cokoli hodnotné, co lze přenést na potomky nebo předat bližnímu, včetně vědomostí a znalostí. Rozšířený význam se vztahuje i na zemi předků, rodnou zem.
Runa je bohužel zmiňována pouze anglosaskou runovou poezií, která přináší význam "majetek", což je věc každému člověku velmi drahá a díky které si může ve svém domově užívat věcí příjemných a spravedlivých. V zápisu je naneštěstí velmi zřetelně vidět materialistické sklony středověkého křesťanství, deroucí se do starých tradic a zužující jejich význam.

Dagaz

Dagaz

Den

Dagaz se vyslovuje podobně jako D v češtině.
Je to runa vyjadřující den, bezpečí denního světla, v kontrastu s nejistotou, ne-li přímo hrůzou z noci. Ve dne rozpoznáváme zrakem své okolí, což nás chrání před nepřítelem; i práce nám jde snadno od ruky.
Pro Dagaz se opět zachovaly jen anglosaské komentáře, vyjímečně optimistické, ač v křesťanském duchu. Hovoří o Stvořiteli seslaném Bohem, milovaném lidmi a všem pomáhajícím, jenž je zdrojem naděje a štěstí pro bohaté i pro chudé.


Runová numerologie

První germánští mistři run věřili, že každá runa nese ducha moci. Jeden ze způsobů, jakým lze moc runy zvýšit, je její koncentrace opakováním runy. Eddy nám dokazují, že různým číslům byl připisován rozdílný význam, což si velmi krátce přiblížíme.

Jedna

Význam je nejlépe vystižen v Eddách a je nejobtížněji dedukovatelný. Zkrátka vše, co není plurární, je singulární. Osamělé runy bývají užity pro své názvy či pro svou samotnou moc (v případě, že nejsou vytvořeny podle posloupnosti trollích run). Všechny znaky futharku či aettu mají shodnou moc.

Dvě

Zdvojenost nějakého jevu implikuje v Eddách jeho služebné postavení. Týr mě být dvakrát jmenován, když jeho runu vyrýváte do meče - to povolá jeho moc a staví ji do služeb autora run (měla by zajistit vítězství).

Příklady:

 • Thórův vozík je řízen dvěma kozly.
 • Hymi uloví do jedné sítě dvě velryby.
 • Ódin v Hávamálu pověsil své šaty na dva dřevěné sloupy.
 • Podle Vaftrúdnismálu přežijí Ragnarök dva lidé.
 • V Grimnismálu táhnou slunce přes nebeskou klenbu dva koně.
 • Frey a Aegi mají v Lokasemně po dvou služebnících.
 • Dva koně táhnou měsíc.
 • S Ódinem spolupracují dva vlci a dva sluhové.
 • V Urdině studni žijí dvě labutě.
 • Dvě saně stály na stráži ve Fjolsvinnsmálu.
 • Koza Heidrun dojí ze svých dvou struků medoviny pro všechny bojovníky ve Valhalle.
 • Dvě kočky táhnou Freyin kočárek.

Tři

Trojka je kořenem magického čísla devět a v Yggdrasilu je obsaženo celkem devět světů. Je spojena také se třemi fázemi měsíce a s tím spojovanou magickou mocí. Také tři trollí runy jsou potřeba k aktivaci.

Příklady:

 • Yggdrasil má tři kořeny, ty vedou to tří studní.
 • Tři hlavní norny - Urd, Verdandi a Skuld.
 • V básni Skírnisnál vyhrožuje Skírni Gerdě třemi vyrytými trollími runami zajetím u tříhlavého trolla.
 • Gullveig ve Völuspá je třikrát spálen a třikrát oživen.
 • Tři synového Búriho - Ódin, Vili a Vé - stvořili první lidi.
 • Thór vlastní tři znaky své moci: železné rukavice, pás síly a kladivo Mjöllnir.
 • Nad Lokim Thór zvítězil při třetím pokusu.
 • Třikrát se Ódin vyspal s Gunnlöd, aby se zmocnil básnické medoviny Ódraerir.
 • Ragnarök má probíhat během tří strašlivých jiným ročním obdobím nepřerušených zim.
 • Loki má s Angrbodou tři děti: vlka Fenriho, Hel a hada Midgardsorma (Jörmunganda).
 • Fenriho se podaří spoutat až třetím řetězem.

Čtyři

Číslo čtyři znamenalo pro staré germány neštěstí, nepohodu či alespoň neklid.

Příklady:

 • Thór musel při hledání Thingsteadu putovat přes čtyři řeky.
 • Čtyři jeleni okusují větce Yggdrasilu a čtyři velcí hadi se skrývají pod jeho korunou.
 • Čtyři trpaslíci podpírají oblohu.
 • Na Baldrově museli být přítomni čtyři berserkové, aby porazili vlky Hyrrokin.
 • Gefjun v Gylfaginningu oklame bohy pomocí čtyř volů.

Pět

Hávamál nás učí, že přátelství po pěti dnech plane jasněji než falešný zájem. Číslo pět vyjadřuje obecné uspokojení a úspěch.

Příklady:

 • Ódin strávil pět zim po boku Fjolver - přineslo mu to jisté uspokojení.
 • Loki je šťastný, když Thór se svou družinou nedovede splnit pět úkolů, které jim zadal.
 • Ukradený kotel obra Hymiho je ukryt v hloubce pěti mil pod zemí.

Šest

Nic dobrého nezískáme od falešných přátel. Šestka je číslo pro cosi nevítané, možná i vášnivě nepřátelské.

Příklady:

 • Ve Völuspá je jmenováno šest valkýr sloužících Ódinovi.
 • Šest hadů škodí Yggdrasilu.
 • Gleipni, řetěz poutající Fenriho, byl zhotoven ze šesti ingrediencí.

Sedm

Sedmička pravděpodobně měla u seveřanů vymezovat sexuální významy.

Příklady:

 • Ódin koketuje se sedmi sestrami a se všemi má sexuální poměr.
 • Völund a jeho bratři žijí sedm let šťastně se svými labutími nevěstami.

Osm

V jednom aettu germánského futharku je osm run; osmička uzavírá plný počet. Osmičkou je možno vyvolat kouzlo podobně jako trojkou - zvýšením délky posloupnosti pochopitelně získáme větší účinek.

Příklady:

 • Podle Grimnismálu setrvat Ódin osm dní bez hnutí.
 • V Thrymskvidě je Mjöllnir uschován osm mil pod zemí - Thór jej osm dní převlečený za Freyu hledá a nejí; po nalezení kladiva sní osm lososů.
 • Sleipni má osm nohou.
 • V paláci bohyně Hel slouží osm služebníků.
 • Loki žil pod zemí po osm zim.
 • Lidé získali od bohů osm moudrostí a schopností.

Devět

Devítka je nástrojem ještě vyšší dokonalosti. Osmička je celej, devítka jej potvrzuje. Osmička je čekání, devítka jsou plody.

Příklady:

 • Njörd zůstal jen devět nocí v horách.
 • Devět dní musel štvát Hermód svého koně, aby se mohl v pekle setkat s Baldrem.
 • Po zabití hada Jörmunganda ujde Thór jen posledních devět kroků, než zemře.
 • Každé deváté noci se z náhrdelníku Draupni uroní osm nových prstenů.
 • Deváté noci zabíjí Thór obra Thryma.
 • Devět nocí musí Frey čekat na sňatek s Gerdou.
 • Vědma ve Völuspá tvrdí, že Yggdrasil spojuje devět světů a má devět kořenů.
 • Devět nocí vysí Ódin na Yggdrasilu, aby získal runy.

Použití run dnes

Zase King :-) Podsekce budou níž


Runové kódy - šifrování

Dělení futharku na tři aettiry dalo vzniknout několika kódovaným či kryptickým systémům runové abecedy. Ani se znalostí run je nebylo možno přečíst bez znalosti kódu. Obvyklou metodou bylo nakreslit vertikální čáru či schematickou kresbu vertikálně orientovaného objektu a pak znázornit počtem příček na jedné straně aett, na druhé straně runy v aettu. Například:

Fehu, Thurisaz, Jera

Na příkladu můžeme vidět vyobrazené runy Fehu, Thurisaz a Jera.

Jinou možností byla kresba tváře s plnovousem, měnil se počet "vousů", reprezentující zleva aett, zprava pozici písmene v něm. Na příkladu můžeme vidět runy Berkana a Algiz:

Berkana   Algiz

Podobnou praxí byla tvorba spojených run, které mohly sloužit ke třem účelům:

 1. Zkrácení textu, kombinovaly se dvě runy na jedné svislé příčce, šetřil se čas i prostor.
 2. Kryptografie, která mystifikovala méně znalé čtenáře, nebo zcela bránila nezasvěceným porozumět textu.
 3. Magické účely; mohly snad kombinovat první dva cíle, nápis pak byl tajný a o to mocnější.

Jindy se stávalo, že jeden runový znak byl použit se slovním významem jméne runy, případně byla individuální runa použita v textu jako zkratka či magický znak. Např. text "moudré runy" by byl psán následovně:

SowuloAnsuzBerkanaAnsuz      Raido

Slovo "saba" znamená "moudré", "r" je zkratkou pro runy.

Gibu Auja

Ještě zajímavějším příkladem, kombinujícím použití iniciál zastupujících slova a spojených run, je následující nápis. Jde o kombinaci slov Gibu a Auja, znamenající zhruba "[Já] přeji [hodně] štěstí". Symbol vzniklý kombinací iniciál byl nalezen na řadě dochovaných objektů.

Copyright © 2002, Contour & Nibowaka. Práva vyhrazena. Data obsažená na této website je povoleno kopírovat pouze za účelem vlastního studia.